Ден на здравето в ДГ "Биляна"

Arrow
Arrow
Slider
                                                                             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         Във връзка с процедурите за прием на деца в Първа група за учебната 2021/2022г., представям на вашето внимание следните документи:

1.     ПРОТОКОЛ на комисията за прием / изтегли от тук /.

2.     КРИТЕРИИ за класиране на децата / изтегли от тук /

3.     КЛАСИРАНЕ на децата / изтегли от тук /.

4.     СПИСЪК НА ДЕЦАТА, приети в Първа група „СЛЪНЦЕ“ и Списък на резервите / изтегли от тук /.

ВАЖНО: Родителите на децата, класирани за прием в Първа гр. „Слънце“, трябва да попълнят в ДГ „Биляна“ Декларация за записване 

/по образец/ до 11.06.2021г.

 На мястото на класираните за прием деца, за които родителите не са подали Декларация за записване в определения срок, 

ще бъдат приети децата от списъка с резервите, които са с най-голям брой точки от класирането.

Директор: Ваня Станева-Райчева
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!

От 01.01.2021г. започна приемът на документи за кандидатстване за прием на деца, родени през 2018г. в Първа група на ДГ „Биляна“ за следващата учебна година.

 Необходимите документи са:

  1. Заявление за прием по образец /изтегли тук/
  2. Копие от акта за раждане на детето
  3. Документ, удостоверяващ трудовата заетост на родителите /Служебна бележка от месторабота или документ от Бюрото по труда/
  4. Други – обърнете внимание на втория лист на формуляра „Заявление за прием“, където са описани различни обстоятелства, в които ако попадате, трябва да представите съответния документ.

 Документите се приемат до 31.05.2021г.

 През учебната 2021/2022 година в ДГ „Биляна“ ще се приемат деца в една първа група / 25 + 5 деца резерва/

Класирането на децата за прием ще се извършва по критериите и показателите на Наредбата за приема в ДГ на община Ямбол /можете да се запознаете с Наредбата в раздел „Прием“/, на база на представените от вас документи.

До 10.06.2021г. ще бъде изготвен и публикуван списъкът с класираните деца.

 

Директор: Ваня Станева-Райчева


 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

  Моля,  да се запознаете с утвърдения План за работа на ДГ „Биляна“ през учебната 2020/2021г. в условията на COVID – 19.

  Той регламентира организацията на дейностите и задълженията на ДГ и родителите за спазване на противоепидемичните мерки.

  Планът е изготвен на база Насоките за работа на Министерството на образованието и науката и Министерство на здравеопазването,

  с които  детските градини се задължават да въведат правила и процедури за ограничаване разпространението на COVID – 19.

  Мерките имат една основна цел - опазване здравето на вашите деца, вашето и на персонала на ДГ.

  Надявам се, че заедно можем да положим усилия, въпреки ограниченията, да създадем спокойна и безопасна среда за децата.

 Директор: Ваня Станева-Райчева

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДГ „БИЛЯНА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021Г. В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19. /активен линк/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с наложената поради обстоятелствата необходимост от комуникация в електронна среда и повечето време, което децата прекарват пред електронни устройства, Министерството на образованието и науката, в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, подготвиха указания за безопасно поведение в компютърната мрежа и Интернет.

В тази връзка Ви представям следните линкове

-      Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

-      Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители - https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Директор: Ваня Станева-Райчева 

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  В ДГ "Биляна" приключиха процедурите по приема на деца в Първа група за учебната 2020/2021г.
Комисия разгледа постъпилите заявления и документи, направи Класиране и определи Списък на децата, класирани за прием в ДГ "Биляна".
Тези документи са публикувани в раздел ПРИЕМ.
Необходимо е родителите на приетите деца да дойдат до детската градина, за да попълнят Декларация за записване в ДГ "Биляна" /по образец/.
Срокът е до 30.06.2020г.
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

                       От 01.06.2020г. ДГ „Биляна“ възстановява приема на деца, при въвеждане на строги противоепидемични мерки за работа в условията на разпространение на COVID – 19 и осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия.
Родителите, децата и персоналът на ДГ са задължени да спазват стриктно Правилата и Графиците, защото носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните
Всички родители да се запознаят с утвърдените Вътрешни правила за организиране на дейностите в ДГ „Биляна“  и особено с Раздел V, в който са определени задълженията на родителите.
Родителите, които ще водят децата си на ДГ, трябва да попълнят и Декларация за информирано съгласие по образец.
Тук публикуваме за ваше удобство всички важни документи.

Очакваме Ви и бъдете здрави!
Директор: Ваня Станева-Райчева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, е удължен срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. включително.

 В изпълнение на тези мерки ДГ „Биляна“ няма да приема деца в посочения период.

   27.03.2020г. Директор: Ваня Станева-Райчева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО: Със Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването – Раздел I, т. 3,

ДО 29.03.2020г. СЕ ПРЕУСТАНОВЯВЯТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ЦЯЛАТА СТРАНА.

Това означава, че ДГ „Биляна“ от понеделник – 16.03.2020г. до посочения период няма да приема деца

Публикуваме и заповедта на Министъра на здравеопазването, за да се запознаете и с другите противоепидемични мерки, във връзка с обявеното извънредно положение в Република България

НЕКА ВСИЧКИ ОТГОВОРНО СПАЗВАМЕ ВЪВЕДЕНИТЕ МЕРКИ, ЗА ДА ОПАЗИМ СВОЕТОЗДРАВЕ И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ОКОЛО НАС!

13.03.2020г.                                                                                                                     Директор: Ваня Станева-Райчева

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ 1

35 години ДГ „БИЛЯНА“ – 35 години СБЪДНАТИ ДЕТСКИ МЕЧТИ

През 2020г. се навършват 35г. от откриването на ДГ „Биляна“. За това през цялата година сме планирали редица събития и изяви, с които да отбележим тази годишнина. Започваме с 2 важни инициативи:

1. ДГ „Биляна“ обявява Конкурс за детска рисунка „Моята любима детска градина“

- Всяко дете може да участва с до 2 рисунки, без ограничения за формата и техниките.

- На 22.04.2020г. ще бъде открита изложба с представените творби и ще бъдат наградени децата, чиито рисунки са класирани на Първо, Второ и Трето място.

2. От 01.02.2020г. стартираме кампанията „Надежда за живот“ – събиране на пластмасови капачки за включване в благотворителната инициатива за закупуване на кувьози за болници в малките населени места.

ЕКИПЪТ НА ДГ „БИЛЯНА“ ПОЖЕЛАВА НА ВСИЧКИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ УСПЕШНА 2020 ГОДИНА, И НЕКА ЗАЕДНО ПРЕВЪРНЕМ ДЕЛНИЦИТЕ В ПРАЗНИК!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

     nachalo    

                 Всичко, което трябва да знам, съм го         

                научил от детската градина!

                 Повечето от онова, което ми е било

                 потребно, за да се науча как да живея, съм 

                 усвоил в детската градина. Мъдростта

                  не е горе на върха, където блести   

                 звездната диплома, а там, в пясъчника на

                 детската площадка, в предучилищната група.