Печат

Документи 2019 - 2020 г.

 1. Стратегия за развитието на ДГ "Биляна"
1.a ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ по изпълнение на стратегията за развитиеза периода 2019–2021г.
2. Програмна система 2019 - 2023г.

3. Годишен план за дейността на ДГ "Биляна"
4. План за квалификационната дейност
5. План за контролната дейност
6. План за работата на Педагогическия съвет
7. Програма за приобщаващо образование
8. Програма за обхват и задържане на децата
9. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
 10. Програма за взаимодействие с родителите
11. Организация на учебния ден
12. Седмични разпределения по групи
13. Правилник за дейността на ДГ "Биляна"
14. Правилник за вътрешния трудов ред
15. Етичен кодекс
16.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

 
                                                                                                      Отчети - бюджет 2020г.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи 2018 - 2019 г.

 

 

 

 

 


 

 

При работа с нашия уебсайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитки” в съответствие с тези правила. Ако не сте съгласни с употребата на “бисквитки”, вие имате възможност да ги деактивирате, за да блокирате достъпа на “бисквитки” от този уебсайт на вашето устройството. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.
Повече информация Приемам Не приемам