Екип на ДГ „Биляна”:

 

Ваня Дамянова Станева-Райчева – Директор

Юлияна Александрова Сталева – Главен учител

Любка Димитрова Каравелова – Старши учител

Любаша Вениславова Стоянова - Старши учител

Янка Иванова Даскалова - Старши учител

Ивелина Янкова Трифонова - Старши учител

Мария Гинева Димова - Старши учител

Румяна Колева Стайкова - Старши учител

Жана Нейчева Желязкова - Старши учител

Павлина Жекова Жекова – Учител

Росица Панайотова Александрова - Учител

Валентина Здравкова Пеева - Учител

Десислава Николаева Василева - Учител

Даниела Петрова Христова - Учител

Маргарита Александрова Стоянова - Учител

Станимира Колева Боева- Учител

Вероника Стоянова Стоянова - Учител

Даниела Кирова Анева – Логопед

Станка Андреева Димитрова – Счетоводител

Ваня Куманова Господинова – ЗАС

Пенка Тенева Добрева – Медицинска сестра

Мариана Стойкова Пенева – Медицинска сестра

Иванка Георгиева Андонова – Готвач

Таня Николаева Коева – Помощник-готвач

Радка Кирова Шопова – Помощник-възпитател

Радостина Андреева Пантова - Помощник-възпитател

Пенка Стоянова Вълчева - Помощник-възпитател

Пенка Димитрова Пеева - Помощник-възпитател

Иванка Петкова Дончева - Помощник-възпитател

Видка Янева Събева - Помощник-възпитател

Нели Василева Иванова - Помощник-възпитател

Стоянка Иванова Стоянова - Прислужник-чистач

Румен Георгиев Минчев - Огняр