Екип на ДГ „Биляна”:

 

  Ваня Дамянова Станева-Райчева - Директор

Виктория Атанасова Момчева - Заместник директор

Румяна Колева Стайкова - Старши учител

Светла Йорданова Христова - Старши учител

Валентина Здравкова Пеева - Старши учител

Маргарита Александрова Стоянова - Старши учител

Десислава Николаева Василева - Учител

Даниела Петрова Христова - Учител

Станимира Колева Боева - Учител

Нели Вълканова Иванова - Учител

Мария Георгиева Костадинова - Учител

Рени Стойчева Стоева - Учител

Елена Димитрова Чанкова - Учител

Донка Николаева Георгиева - Учител

Даниела Кирова Анева - Логопед

Иван Генов Иванов - Психолог

Виолета Стоянова Петрова - Счетоводител

Ваня Куманова Господинова - ЗАС

Иванка Георгиева Андонова - Готвач

Таня Николаева Коева - Помощник-готвач

Пенка Стоянова Вълчева - Помощник-възпитател

Пенка Димитрова Пеева - Помощник-възпитател

Иванка Петкова Дончева - Помощник-възпитател

Мария Гочева Митева - Помощник-възпитател

Светлана Михайловна Стоянова - Помощник-възпитател

Пенка Христова Атанасова- Помощник-възпитател

Пенка Тенева Добрева - Медицинска сестра

Георги Димитров Тонков - Огняр