Екип на ДГ „Биляна”:

 

 Ваня Дамянова Станева-Райчева - Директор

Виктория Атанасова Момчева - Заместник директор

Любка Димитрова Каравелова - Старши учител

Румяна Колева Стайкова - Старши учител

Жана Нейчева Желязкова - Старши учител

Светла Йорданова Христова - Старши учител

Валентина Здравкова Пеева - Учител

Маргарита Александрова Стоянова - Учител

Десислава Николаева Василева - Учител

Даниела Петрова Христова - Учител

Станимира Колева Боева - Учител

Нели Вълканова Иванова - Учител

Мария Георгиева Костадинова - Учител

Павлина Йорданова Димитрова - Учител

Даниела Кирова Анева - Логопед

Иван Генов Иванов - Психолог

Виолета Стоянова Петрова - Счетоводител

Ваня Куманова Господинова - ЗАС

Иванка Георгиева Андонова - Готвач

Таня Николаева Коева - Помощник-възпитател

Пенка Стоянова Вълчева - Помощник-възпитател

Пенка Димитрова Пеева - Помощник-възпитател

Иванка Петкова Дончева - Помощник-възпитател

Мария Гочева Митева - Помощник-възпитател

Донка Николаева Георгиева - Помощник-възпитател

Ралица Петкова Колева - Помощник-възпитател

Пенка Тенева Добрева - Медицинска сестра

Стоянка Иванова Стоянова - Чистач

Стефан Андонов Стефанов - Огняр