УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         Във връзка с процедурите за прием на деца в Първа група за учебната 2021/2022г., представям на вашето внимание следните документи:

1.     ПРОТОКОЛ на комисията за прием / изтегли от тук /.

2.     КРИТЕРИИ за класиране на децата / изтегли от тук /

3.     КЛАСИРАНЕ на децата / изтегли от тук /.

4.     СПИСЪК НА ДЕЦАТА, приети в Първа група „СЛЪНЦЕ“ и Списък на резервите / изтегли от тук /.

ВАЖНО: Родителите на децата, класирани за прием в Първа гр. „Слънце“, трябва да попълнят в ДГ „Биляна“ Декларация за записване 

/по образец/ до 11.06.2021г.

 На мястото на класираните за прием деца, за които родителите не са подали Декларация за записване в определения срок, 

ще бъдат приети децата от списъка с резервите, които са с най-голям брой точки от класирането.

Директор: Ваня Станева-Райчева
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!

От 01.01.2021г. започна приемът на документи за кандидатстване за прием на деца, родени през 2018г. в Първа група на ДГ „Биляна“ за следващата учебна година.

 Необходимите документи са:

 1. Заявление за прием по образец /изтегли тук/
 2. Копие от акта за раждане на детето
 3. Документ, удостоверяващ трудовата заетост на родителите /Служебна бележка от месторабота или документ от Бюрото по труда/
 4. Други – обърнете внимание на втория лист на формуляра „Заявление за прием“, където са описани различни обстоятелства, в които ако попадате, трябва да представите съответния документ.

 Документите се приемат до 31.05.2021г.

 През учебната 2021/2022 година в ДГ „Биляна“ ще се приемат деца в една първа група / 25 + 5 деца резерва/

Класирането на децата за прием ще се извършва по критериите и показателите на Наредбата за приема в ДГ на община Ямбол /можете да се запознаете с Наредбата в раздел „Прием“/, на база на представените от вас документи.

До 10.06.2021г. ще бъде изготвен и публикуван списъкът с класираните деца.

 

Директор: Ваня Станева-Райчева


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

  Моля,  да се запознаете с утвърдения План за работа на ДГ „Биляна“ през учебната 2020/2021г. в условията на COVID – 19.

  Той регламентира организацията на дейностите и задълженията на ДГ и родителите за спазване на противоепидемичните мерки.

  Планът е изготвен на база Насоките за работа на Министерството на образованието и науката и Министерство на здравеопазването,

  с които  детските градини се задължават да въведат правила и процедури за ограничаване разпространението на COVID – 19.

  Мерките имат една основна цел - опазване здравето на вашите деца, вашето и на персонала на ДГ.

  Надявам се, че заедно можем да положим усилия, въпреки ограниченията, да създадем спокойна и безопасна среда за децата.

 Директор: Ваня Станева-Райчева

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДГ „БИЛЯНА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021Г. В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19. /активен линк/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с наложената поради обстоятелствата необходимост от комуникация в електронна среда и повечето време, което децата прекарват пред електронни устройства, Министерството на образованието и науката, в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, подготвиха указания за безопасно поведение в компютърната мрежа и Интернет.

В тази връзка Ви представям следните линкове

-      Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

-      Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители - https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Директор: Ваня Станева-Райчева 

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  В ДГ "Биляна" приключиха процедурите по приема на деца в Първа група за учебната 2020/2021г.
Комисия разгледа постъпилите заявления и документи, направи Класиране и определи Списък на децата, класирани за прием в ДГ "Биляна".
Тези документи са публикувани в раздел ПРИЕМ.
Необходимо е родителите на приетите деца да дойдат до детската градина, за да попълнят Декларация за записване в ДГ "Биляна" /по образец/.
Срокът е до 30.06.2020г.
 
Второ място за децата от Четвърта група „Слънце” на Националния
конкурс-изложба по приложно изкуство "Кукерландия".
Поздравления за децата и учителите!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Отличия за малките футболисти на ДГ "Биляна" в ежегодния турнир на ДФК "Шампион" с участието на деца от детските градини в гр. Ямбол:

І място за момчетата от Втора възрастова група;
ІІ място - момчетата от Трета възрастова група;

ІІ място - момчетата от Четвърта възрастова група.
Индивидуални награди:

Борислав Иванов от група "Пчеличка" ,Пресиан Янев от група "Смехорани", Гавраил Костов и Мартин Панайотов от група "Бонбон" са отличени с грамоти за голмайстор на турнира в съответната възрастова група.

Като мажоретки между футболните срещи се включиха и момичетата от ДГ "Биляна", които посещават ДПУ по модерни танци.
Браво, деца! Гордеем се с вас!

 

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В ДГ "БИЛЯНА"

Уредникът в Исторически музей - Ямбол Христина Женкова представи пред децата от четвърта подготвителна група презентация на тема "Знамето ни е трицветно".
Възпитаниците на детската градина се запознаха с историята на българския трибагреник и как той е вдъхновявал стотиците хиляди герои, дали живота си за свободата на България.
Децата представиха програма от патриотични стихове и песни.


 
 
 
Изложба от сурвакници, изработени от децата на ДГ "Биляна" и техните родители.
Инициативата е част от програмата на детската градина за приобщаване на децата към българските народни традиции и обичаи.
Благодарим Ви!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От началото на учебната 2017/2018 година като логопед в ДГ „Биляна” е назначена Даниела Кирова Анева. Основна цел на логопедичната работа, която се реализира чрез диагностична, корекционно – терапевтична и консултативна дейност, е превенцията на обучителните затруднения при деца с комуникативни нарушения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

За осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата, през учебната 2017/2018 година в ДГ „Биляна” са сформирани следните клубни форми и школи за занимания по интереси:

Клубни форми, ръководени от педагогически специалисти на детската градина, без заплащане от родителите:

 • Изобразително изкуство

 • Приложно изкуство

 • Вокална група

 • Театър

Допълнителни педагогически услуги – школи и секции, ръководени от външни специалисти, със заплащане от родителите:

 • Английски език

 • Народни танци

 • Модерни танци

 • Футбол

 • Карате