От 01.01.2017г. започна кампанията за прием на документи за записване на децата, родени през 2014г. в Първите възрастови групи на ДГ „Биляна“ за новата учебна година.

През учебната 2017/2018г. в ДГ „Биляна“ ще се приемат деца в 2 Първи групи - „Слънце“ и „Усмивка“

  Приемът е регламентиран с Наредба на Общински съвет – Ямбол за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в ДГ на територията на община Ямбол.

Ето важните моменти и срокове за приема в ДГ „Биляна“:

- Заявленията за записване в Първа възрастова група и другите необходими документи се подават в ДГ в срок до 31.05.2017г.;

- До 15 юни на сайта на ДГ „Биляна“ ще бъде обявено класирането и публикуван списъкът на приетите в Първите групи деца;

- До 30.06.2017г. родителите/настойниците трябва да запишат децата си в ДГ „Биляна“, като попълнят декларация по образец;

- След сформиране на групите свободните места се обявяват на 01.07.2017г.. и след това в началото на всеки следващ месец.;

- Заявления за прием в Първа възрастова група могат да се подават и след определения срок, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места и по реда на постъпване на заявленията;

   Децата от Втора, Трета и Четвърта възрастови групи се приемат целогодишно в ДГ „Биляна“ при наличие на свободни места.

  Моля, запознайте се с Наредбата за приема в ДГ на територията на община Ямбол, защото е важно да знаете критериите и необходимите документи за участие в класирането.

 Директор: Ваня Станева-Райчева

046 / 66 94 75 , 0895 599 613