ВАЖНО ОТНОСНО ПРИЕМА НА ДЕЦА!

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           Във връзка с процедурите за прием на деца в Първа група за учебната 2023/2024г., представям на вашето внимание следните документи:
1. Протокол на Kомисията за прием / изтегли от тук /.

2. Списък на децата, приети в Първа възрастова група за учебната 2023/2024г. / изтегли от тук/.
Родителите на децата, класирани за прием в Първа възрастова група, трябва в срок до 30.06.2023г. да попълнят в ДГ „Биляна“ Декларация за записване /по образец/.

Директор: Ваня Станева-Райчева

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!

      ДГ „Биляна“ обявява процедура за прием на деца в Първа възрастова група за учебната 2023/2024г.

 Свободните места за децата, родени през 2020г. са общо 50 – за 2 групи.

Документи за прием може да се подават в ДГ „Биляна“ всеки работен ден в периода от 01.01.2023г. до 31.05.2023г.:

Заявление за прием по образец /изтегли/.

  1. Копие от акта за раждане на детето
  2. Декларация за защита на личните данни /изтегли/.
  3. Служебни бележки от месторабота на родителите /издадени от работодателя/ или документ от Бюрото по труда.
  4. Други – на стр. 2 от формуляра „Заявление за прием“ са описани различни обстоятелства. Ако някое от тях се отнася до Вас или Вашето дете, трябва да представите съответния документ.

      Обръщам внимание, че според Наредбата за приема на деца в детските градини на територията на община Ямбол, класирането за прием се извършва в периода от 1 до 10 юни на съответната година /можете да се запознаете с Наредбата в раздел „Прием“/.

     ДГ „Биляна“ ще публикува списъка на класираните за прием в Първа група деца на 02.06.2023г.

Директор: Ваня Станева-Райчева

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Прием 2022