ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Клубни форми

Изобразително изкуство

В клубна форма „Изобразително изкуство” се обучават 30 деца, които развиват изобразителните си умения под ръководството на старши учител Любка Каравелова.

Приложно изкуство

15 деца от Клуб „Приложно изкуство”се запознават с красотата на предметите, създадени от българските майстори и усвояват техники за творчество с нестандартни материали. Ръководител на клуба е старши учител Любаша Стоянова.

Вокална група

Десислава Василева  ръководи „Вокална група” в ДГ „Биляна”. 20 деца с изявени дарби в областта на вокалното изпълнителско изкуство посещават заниманията на клубната форма.

Театър

25 са участниците в Клуб „Театър”. Под ръководството на старши учител Румяна Стайкова, талантливите артисти на ДГ „Биляна” са печелили много индивидуални и колективни награди от участието си в театрални конкурси.

 


Допълнителни педагогически услуги

 

ГРАФИК - ДПУ

Допълнителна педагогическа услуга: Английски език

Ръководител: Димитрина Миткова Русева

Участват 55 деца


Допълнителна педагогическа услуга:
Футбол

Ръководител: Стойко Златков Колев

Участват 31 деца


Допълнителна педагогическа услуга:
Карате

Ръководител: Георги Господинов Георгиев

Участват 24 деца


Допълнителна педагогическа услуга:
Народни танци

Ръководител: Емил Динков Петков

Участват 35 деца


Допълнителна педагогическа услуга:
Модерни танци

Ръководител: Стефка Иванова Попова

Участват 19 деца