Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите

по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

1. Обявление за набиране на предложения
2. Предложение /Приложение №1/
3. Предложение по Схема "Училищен плод", "Училищно мляко"