Изложба от сурвакници, изработени от децата на ДГ "Биляна" и техните родители.
Инициативата е част от програмата на детската градина за приобщаване на децата към българските народни традиции и обичаи.
Благодарим Ви!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От началото на учебната 2017/2018 година като логопед в ДГ „Биляна” е назначена Даниела Кирова Анева. Основна цел на логопедичната работа, която се реализира чрез диагностична, корекционно – терапевтична и консултативна дейност, е превенцията на обучителните затруднения при деца с комуникативни нарушения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

За осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата, през учебната 2017/2018 година в ДГ „Биляна” са сформирани следните клубни форми и школи за занимания по интереси:

Клубни форми, ръководени от педагогически специалисти на детската градина, без заплащане от родителите:

  • Изобразително изкуство

  • Приложно изкуство

  • Вокална група

  • Театър

Допълнителни педагогически услуги – школи и секции, ръководени от външни специалисти, със заплащане от родителите:

  • Английски език

  • Народни танци

  • Модерни танци

  • Футбол

  • Карате