ГАЛЕРИИ СЪС СНИМКИ ОТ НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО И ДР.

15.09.2017г.

БДП

Група изобразително изкуство

Група приложно изкуство

Група театрално изкуство

ВОКАЛНА ГРУПА

 

ДРУГИ